Gå till innehållet
Tyhjä

Bekämpning av ekonomisk brottslighet

Samtliga aktörer som verkar ansvarsfullt inom byggnads- och fastighetsbranschen vill också delta i utarbetandet av metoder för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det är en fråga om anseendet hos hela branschen och de företag som verkar i den. Det gäller inte enbart ekonomiska aspekter, utan har också att göra med kvalitet och säkerhet.

Tyhjä

Åtgärdsprogram

Vi har utarbetat ett separat åtgärdsprogram för att bekämpa ekonomisk brottslighet och som ställer krav på leverantörerna bland annat om lagstadgade striktare behörigheter samt begränsning av kedjebildningar inom entreprenader. Anvisningar i anslutning till Senatfastigheter bekämpning av ekonomisk brottslighet omfattar byggnads- och underhållsprojekt samt tjänsteinköp och drift.

Tyhjä

Våra förfaranden

• Vi kräver av samtliga entreprenörer redogörelser enligt beställaransvarslagen.
• Vi fortsätter vårt samarbete med myndigheter.
• Vi kräver av entreprenörer RALA-behörighet eller motsvarande.
• Vi kräver att avtalssanktioner ska betalas för kedjebildning av entreprenader som strider mot avtal eller för andra försummelser.
• Vi förutsätter att entreprenörerna ansluter sig till tjänsten Tilaajavastuu.fi.
• På byggplatserna ska finnas elektronisk passerkontroll.

Tilaajavastuu.fi
Ge feedback