Gå till innehållet

Våra värden

Som anställd på Senatfastigheter
- agerar jag öppet
- når jag resultat genom samarbete
- är jag en ansvarsfull vägvisare.

Värdegrunden i statsförvaltningen utgör

- effektiv verksamhet
- kvalitet och bra sakkunskap
- serviceprincipen
- öppenhet
- förtroende
- jämlikhet
- opartiskhet
- oavhängighet
- ansvarskänsla.

Statssamfundets värden bildar bakgrund för Senatfastigheters egna värden som stödjer dess verksamhet. Värdena utgör en viktig del och är en målbild vid allokering av resurser samt vid skapandet av en gemensam anda och ett gemensamt tänkande. En etiskt hållbar verksamhet uppstår utifrån en värdegrund.

Våra etiska principer beskriver vår företagskultur, praxis och förfaranden som anses vara goda samt engagemang i verksamhet med samhällsansvar och i principer för hållbar utveckling.