Gå till innehållet
Tyhjä

Strategi

Vårt mål är att i samarbete med vårt ansvarsfulla partnernätverk erbjuda våra kunder sådana arbetsmiljöer som hjälper att förbättra arbetsresultat och sänker statens fastighetskostnader.

Vår vision är den finska staten som en föregångare inom moderna arbetsmiljöer och arbetssätt.

Tyhjä

Våra strategiska mål

Senatfastigheters strategi fokuserar på att verkställa statens lokailitetsstrategi.

Målet med statens nya lokalitetsstrategi är att lokalerna främjar produktivt arbete genom att stöda nya arbetssätt och att lokalerna används effektivt för att minska på klimatbelastningen.

Senatfastigheter har en central roll i att hjälpa statsförvaltningen att skapa besparingar och trivsamma nya arbetsmiljölösningar som främjar produktivt arbete.

Våra strategiska mål är:

• Nya arbetssätt inom staten och ett nytt tänkande angående arbetsmiljöer inom hela statsförvaltningenen
• Årlig inbesparing på 100 miljoner euro i fastighetskostnader inom åtta år
• Samhällsansvarig verksamhet och föregångare på branschen

Ge feedback