Gå till innehållet
Tulli Pasila

Underhåll av fastigheter

Vårt mål är att underhålla fastighetsegendom som är i vårt innehav på ett sådant sätt att fastighetens värde och användbarhet bibehålls. Vårt mål är att genomföra underhållet kostnadseffektivt och nå de förbrukningsmål som ställts. Underhållet har också en betydande roll för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften och för att minska på energiförbrukningen.

Bevisligen effektivt underhåll av fastigheter

Vi deltar i KTI:s jämförelse, där man granskar underhållskostnader för fastigheter och kundnöjdheten. Enligt jämförelsen kan vi bland annat tack vare en stor inköpsvolym på ett mycket kostnadseffektivt sätt genomföra underhållet i våra fastigheter. Vi satsar också klart mer på underhållsreparationer och reparationsinvesteringar än de privata företag som deltagit i undersökningen.

Senaatti Senaatti

Bästa praxis i branschen

En av uppgifterna för vår underhållsprocess är att finna och ta i drift den bästa praxisen i branschen. Årligen görs en bedömning av fastighetsbeståndet och utifrån den utarbetas för fastigheter en årsplan och planer på medellånga intervaller.
Vi konkurrensutsätter fastighetsskötseln av våra fastigheter mellan våra tjänsteleverantörer som verkar på ett riksomfattande plan. Målet för partnerskapet är att fördjupa utvecklingssamarbetet mellan olika parter och att effektivisera verksamhetsmodellerna för att förbättra kvaliteten och stävja kostnadsnivån.
Våra cirka 200 objekt har anslutits till fastighetsskötselns distansövervakningstjänster inom byggnadsautomation. Målet med distansövervakningen är att förbättra användarnöjdheten, inomhusförhållandena och energieffektiviteten hos de objekt som anslutits.

I frågor som gäller instruktioner kan man kontakta experten Juuso Anttonen, tfn +358 40 507 5369.

Verksamhetsspecifika anvisningar i anslutning till underhållet finns i vår materialbank.

Servicebegäran

Senaattila är en kanal för servicebegäran och är för hyresgästerna i Senatfastigheter ett verktyg för kontakt och kommunikation. Här kan du anmäla om fel i dina lokaler, du kan följa upp hur din servicebegäran framskrider och ser meddelanden som gäller dina lokaler.

Kanalen har som mål att utveckla kommunikation som gäller fastigheter och att för egen del säkerställa att lokalerna är säkra, välfungerande och trivsamma.

Tjänsten kan erbjudas alla kunder som verkar i lokaler som de hyrt av Senatfastigheter. Med fastighetschefen för respektive objekt kan du avtala om att ta tjänsten i bruk. För att använda programmet behövs en användarkod och ett lösenord.

Senaattila
Tulli Pasila

Satsningar på inomhusförhållanden

I Senatfastigheter pågår ett förebyggande verksamhetsprogram för inomhusförhållanden. Med programmet utarbetas nödvändiga anvisningar, verktyg och rutiner för att genomföra förebyggande verksamhet inom olika delområden, såväl inom lösnings- som byggherre- och driftprocesser.