Siirry sisältöön

Arvomme

Senaattilaisena
- toimin avoimesti
- saavutan tuloksia yhteistyöllä
- olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

Valtionhallinnon arvoperustan muodostavat

- toiminnan tuloksellisuus
- laatu ja vahva asiantuntemus
- palveluperiaate
- avoimuus
- luottamus
- tasa-arvo
- puolueettomuus
- riippumattomuus
- vastuullisuus.

Valtioyhteisön arvot luovat taustan Senaatin omille sen toimintaa tukeville arvoille. Arvot ovat keskeinen osa ja tahtotila voimavarojen suuntaamisessa ja yhteisen hengen ja ajattelun synnyt­tämisessä. Eettisesti kestävä toiminta syntyy arvoperustan pohjalta.

Eettiset periaatteemme kuvaavat yrityskulttuuriamme, hyvänä pidettäviä käytäntöjä ja menettelytapoja sekä sitoutumista yhteiskuntavastuulliseen toimintaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin.