Siirry sisältöön
Tyhjä

Ympäristöpalvelut

Tuotamme ympäristöteknisiä asiantuntijapalveluita Puolustusvoimille ja Senaatti-konsernille. Erityisosaamisalueina pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, ympäristöriskien arviointi sekä sotilastoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta. Lisäksi ohjaamme Senaatti-konsernin ympäristöjohtamista ja vastaamme ympäristöoikeudellisista luvista. Yksikössämme työskentelee kuusi ympäristöalan asiantuntijaa.

Tyhjä

Pilaantuneet maat

Ohjaamme ja koordinoimme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimus- ja kunnostusprojekteja. Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimuksia ja muutamia laajempia maaperän kunnostuksia. Yleensä kunnostustarpeen laukaisee merkittävä ja kiireellinen ympäristövahinko, alueesta luopuminen tai viranomaisvaatimus.

Tyhjä

Ympäristötekninen rakentaminen

Rakennutamme tai korjaamme vuosittain useita ympäristöteknisiä suojausrakenteita, kuten polttoaineen tankkauspaikkoja, meluvalleja, ampumaratojen taustavalleja tai likaantuneiden vesien käsittelyyn käytettäviä rakenteita ja järjestelmiä. Lisäksi toimimme asiantuntijana rakennusten rakenteissa sijaitsevien haitta-aineiden riskien hallintaan tai hävittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tyhjä

Ampumaradat ja harjoitusalueet

Puolustusvoimien ampumaradoista voi aiheutua ympäristövaikutuksia meluhaittojen seurauksena tai luotien sisältämän lyijyn päätyessä maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Seuraamme, rakennutamme ja kunnostamme ampumarata-alueita puolustusvoimien toimeksiannosta niitä koskevien viranomaisvaatimusten ja sidosryhmiltä tulevien vaatimusten täyttämiseksi.

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueista useat sijoittuvat pohjavesialueille. Seuraamme ja arvioimme ampuma- ja harjoitusalueiden toiminnan vaikutuksia maaperään, pohjaveteen, pintavesiin ja ilmaan. Toteutamme ampuma- ja harjoitusalueille erilaisia ympäristönsuojelun tasoa parantavia hankkeita puolustusvoimien tarpeiden sekä alueille laadittujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

Tyhjä

Ympäristötarkkailu ja riskinarviointi

Ohjaamme keskitetysti puolustusvoimien ympäristötarkkailuohjelmia ja raportointia sekä hallinnoimme ympäristötiedon paikkatietojärjestelmää. Lisäksi toteutamme erilaisiin hankkeisiin liittyviä tarkentavia ympäristöselvityksiä, pinta- tai pohjavesitutkimuksia ja riskinarviointeja sekä puolustusvoimille että Senaatti-konsernille.

Anna palautetta