Gå till innehållet

Kontakt

Vi har kontor på 10 orter på olika håll i Finland. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Senatfastigheter
Fågelviksgatan 5 A, PB 237
00530 Helsingfors

Riksomfattande växel +358 205 8111

FO-nummer 1503388-4

Dataskyddsombud Petri Konttinen
Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Servicebegäran görs i tjänsten Senaattila, varifrån de förmedlas direkt till underhållspersonalen. Om ni inte har tillgång till tjänsten Senaattila, kontakta direkt fastighetsunderhållet.

Våra lokaler

Information

Vår Marknadsföring och kommunikation är glada att hjälpa dig.

Ta kontakt:

Outi Tarkka, kommunikationschef
Telefon +358 40 579 4779, fornamn.efternamn@senaatti.fi

Officiell servicebegäran kan sändas till e-postadressen senaatti@senaatti.fi

Adresser till registratorskontoren
Ge feedback