Gå till innehållet
Tyhjä

Regionerna

För kundservice, uthyrning av fastigheter, disponentverksamhet och frågor som gäller fastighetsförvaltning ansvarar Senatfastigheters regionala organisation som består av fyra regioner. Regionen leds av regiondirektör.

Våra lokaler
Tyhjä

Södra Finlands region

Södra Finlands region består av landskapen Nyland och Östra Nyland. Regionens kontor ligger i Helsingfors. Den är till sin areal den minsta av Senatfastigheters regioner, men till kundantalet och fastighetsmassan störst.

Kunder är bl.a. ministerier, statens centralförvaltning samt forsknings- och kulturinstitut. Många av regionens fastigheter är historiska och värdefulla, till exempel Ständerhuset, Statens konstmuseums fastigheter och Finlands nationalopera.

Regiondirektören är Petri Turku.

Tyhjä

Östra Finlands region

Östra Finlands region består av landskapen Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. Regionens huvudkontor ligger i Kuopio, dessutom betjänas kunderna av kontor i Kouvola.

Regionens kunder är flera statliga ämbetsverk och forskningsinstitut. En stor och utmanande grupp består av kunderna inom försvars- och säkerhetsbranschen: försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, tullen och fångvårdsväsendet. Räddningsinstitutet med övningsområde i Kuopio är ett av regionens specialobjekt.

Regiondirektören är Jyrki Reinikainen.

Tyhjä

Västra Finlands region

Västra Finlands region består av landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Åland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten.

Regionens huvudkontor ligger i Tammerfors och de andra kontoren i Tavastehus, Jyväskylä, Åbo och Vasa.

Kunder är bl.a. polis-, skatte-, justitie- och försvarsförvaltningen, lantbrukets forskningscentral, statens ämbetsverk, läroanstalter och forskningsinstitut, till exempel VTT, Polisyrkeshögskolan och Luftkrigsskolan. Till kundkretsen hör också justitieministeriet, fängelser samt sjukhuset i Gamla Vasa sjukhus.

Som regiondirektör verkar Pauli Rantamäki. Han är också ansvarig för våra kontor i Tammerfors och Tavastehus. Regiondirektör i Åbo är Pekka Koskinen och regiondirektör i Jyväskylä och Vasa är Marko Jalkanen.

Tyhjä

Norra Finlands region

Norra Finlands region består av landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. Regionens huvudkontor ligger i Uleåborg, dessutom betjänas kunderna av kontoret i Rovaniemi. Till sin areal är Norra Finlands region den största av Senatfastigheters regioner.

Kunder är bl.a. Kajanalands brigad, fängelserna i Pelso och Uleåborg, Lapplands samt Uleåborgs och Kajanalands skatteverk, Norra Finlands underhållsregemente, ELY-centralerna och regionförvaltningsverken i Uleåborg och Lappland, polisväsendet i Uleåborgs härad, Sameområdets utbildningscentral samt stiftelsen för samemuseet Sami-Museum.

Regiondirektören är Risto Rautiola.

Ge feedback