Gå till innehållet
Tyhjä

Senatfastigheter i korthet

Senatfastigheter är en fastighetsexpert och partner ifråga om kontorslokaler för Finlands statsförvaltning och försvarsförvaltning.

Tillsammans med våra kunder skapar vi moderna arbetsmiljöer som beaktar särdragen i deras verksamhet. Vi vill erbjuda dem de bästa omständigheterna och förutsättningarna så att de kan utföra det arbete som gör detta land till det bäst fungerande och mest säkra i världen.

Vi utvecklar statens fastighetsförmögenhet och sköter kulturhistoriska fastighetsobjekt. Ansvar är kärnan i all vår verksamhet.

Tyhjä

Strategi

Vårt mål är att i samarbete med vårt ansvarsfulla partnernätverk erbjuda våra kunder sådana arbetsmiljöer som hjälper att förbättra arbetsresultat och sänker statens fastighetskostnader.

Läs mer om vår strategi
  • 8 900 Byggnader
  • 6,0 Kvadratmeter, miljoner
  • 4,1 Lokalernas värde, M €
  • 647 Omsättning, M €
Tyhjä

Senatfastigheter som arbetsgivare

Vi strävar på många sätt efter att säkerställa att vår personal har förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. En väsentlig del av affärsverkets ledarskap är att ombesörja helhetsbetonad arbetshälsa.

Jobba på Senatfastigheter
Valtioneuvoston kanslia

Samhällsansvar

Senatfastigheters värdegrund utgör grunden för vår verksamhet och vårt beslutsfattande. Vår affärsverksamhet bygger till alla delar på samhällsansvar: vi bär vårt ansvar för hållbar utveckling genom att uppmärksamma såväl ekonomiska, sociala som miljörelaterade aspekter, givetvis utan att glömma bort byggnadernas kulturella värde.

Läs mer om vårt samhällsansvar
Ge feedback