Gå till innehållet
Tietoa Senaatista

Senatfastigheter i korthet

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Senatfastigheters medarbetare besitter en bred kompetens att förvalta statens fastighetsbestånd och dess effektiva användning. Vi ansvarar också för försäljning och utveckling av fastigheter som inte längre används av staten. Hållbarhet spelar en central roll inom hela vår verksamhet.

Strategi

Vårt mål är att i samarbete med vårt ansvarsfulla partnernätverk erbjuda våra kunder sådana arbetsmiljöer som hjälper att förbättra arbetsresultat och sänker statens fastighetskostnader.

Läs mer om vår strategi
  • 8 900 Byggnader
  • 6,0 Kvadratmeter, miljoner
  • 4,1 Lokalernas värde, M €
  • 647 Omsättning, M €

Senatfastigheter som arbetsgivare

Vi strävar på många sätt efter att säkerställa att vår personal har förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. En väsentlig del av affärsverkets ledarskap är att ombesörja helhetsbetonad arbetshälsa.

Jobba på Senatfastigheter

Samhällsansvar

Senatfastigheters värdegrund utgör grunden för vår verksamhet och vårt beslutsfattande. Vår affärsverksamhet bygger till alla delar på samhällsansvar: vi bär vårt ansvar för hållbar utveckling genom att uppmärksamma såväl ekonomiska, sociala som miljörelaterade aspekter, givetvis utan att glömma bort byggnadernas kulturella värde.

Läs mer om vårt samhällsansvar