Gå till innehållet
Tyhjä

Organisation

Senatkoncernen består av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. Till koncernen hör dessutom Landskapens Lokalcentral Ab och Senatstationfastigheter Ab.

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter är statliga affärsverk som tillsammans med sina kunder utvecklar moderna arbetsmiljöer och sköter statens fastighetsförmögenhet.

Koncernen har dessutom gemensamma funktioner som betjänar båda affärsverken, såsom personalförvaltning, ekonomi, ict, miljö- och samhällsansvar, marknadsföring och kommunikation.

Tyhjä

Senatfastigheter

Vi betjänar en bred kundkrets bestående av olika statliga aktörer och för vilken vi producerar lokaler och tjänster i anslutning till dem. Målet är att kunderna ska få tjänster som hänför sig till deras lokaler centraliserat från en och samma plats.

Läs mer om Senatfastigheters arbetsmiljötjänster
Senaatti 20200228 Kanavakatu 3, Helsinki

Försvarsfastigheter

Vi fokuserar på att betjäna Försvarsmakten och dess strategiska partner i alla lokalärenden. Vi har särskilt stark kompetens att betjäna Försvarsmaktens behov.

Tyhjä

Senatfastigheters affärsområden

Senatfastigheter har två affärsområden: specialfastigheter och kontorslokaler. I dem har samlats kunder som till sin verksamhet, sina fastigheter och sina servicebehov är likartade. Affärsområdena ansvarar centraliserat för kundrelationer och ärenden som gäller den egna kundgruppens fastigheter, såsom byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering och markanvändningsfrågor.

Affärsområden
Tyhjä

Senatfastigheters regionerna

För kundservice, uthyrning av fastigheter, disponentverksamhet och frågor som gäller fastighetsförvaltning ansvarar Senatfastigheters regionala organisation som består av fyra regioner. Regionen leds av regiondirektör.

Regionerna
Ge feedback