Gå till innehållet
Tyhjä

Stöd för arbetsmiljö- och lokalitetsledning

Tyhjä

Tillsammans med dig effektiviserar vi rumsanvändningen och optimerar lokalkostnaderna.

Arbetsmiljöer och lokaliteter är för organisationen en strategisk resurs, genom vilken man kan påverka organisationens prestanda, personalens välbefinnande och säkerhet.

Vi säkerställer att du har en bra översikt över din organisations lokaliteter, arbetsrutiner, rumsdisponering samt kostnader i anslutning till dem. Vi hjälper din organisation att utarbeta en lokalitetsstrategi, utifrån vilken vi tillsammans utvecklar och realiserar din organisations lokaliteter och arbetsmiljöer samt användningen av dem.

Tack vare våra tjänster inom arbetsmiljö- och lokalitetsledning fattar du välgrundade beslut och kan uppnå betydande inbesparingar inom din organisations lokalitetskostnader.

Ge feedback