Gå till innehållet

Samhällsansvaret styr allt vi gör

Vår verksamhet och vårt beslutsfattande bygger helt och hållet på samhällsansvar. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter – byggnadernas kulturella värde inte att förglömma.

Visionen om samhällsansvar

Inom vår bransch är vi en föregångare inom samhällsansvar, som erbjuder sina kunder arbetsmiljöer som beaktar statens totala intresse och vars affärsverksamhet är energi- och materialeffektivt samt ekonomiskt ansvarsfullt.

Vi använder miljösystemet ISO 14001.

Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Ledning av samhällsansvaret

Samhällsansvaret utgör en fast del av ett långsiktigt sätt att bedriva affärsverksamhet. Samtidigt är det en förutsättning för vår ansvarsfulla och produktiva affärsverksamhet att vi kan kontrollera de risker som den sociala och ekonomiska utvecklingen samt förändringarna i naturmiljön medför.

Vi ser samhällsansvaret som grund för all vår verksamhet och som en del av våra produkter och tjänster. Det är inte ett statiskt begrepp eller ett sätt att arbeta, utan ett perspektiv som ständigt utvecklas i vår verksamhet.

Kontakt:
Juha Lemström, Operativ direktör
Operativa enheten
Tfn +358 40 550 0847
fornamn.efternamn@senaatti.fi

Valteri

Samhällsansvarspolicy

Av vår samhällsansvarspolicy framgår principerna i anslutning till miljöskydd och ansvarsfull verksamhet. Den omfattar bl.a. ledningens engagemang i att iaktta lagstadgade och andra krav, bekämpning av miljöförstöring och en ständig förbättring av verksamheten.

Läs mer om vår samhällsansvarspolicy

Rapportering om samhällsansvaret

Vår värdegrund skapar en grund för vår verksamhet och vårt beslutsfattande. Vår affärsverksamhet baserar sig till alla delar på samhällsansvaret: vi bär vårt ansvar för en hållbar utveckling genom att beakta såväl ekonomiska, sociala som miljörelaterade aspekter, utan att glömma bort byggnaders kulturella värde.

Vi rapporterar om våra ärenden som gäller samhällsansvar årligen på ett omfattande sätt i våra nätpublikationer.

Rapporter om samhällsansvar

Våra etiska principer

Som ett affärsverk är vi en del av det statssamfundet och vår värdegrund stödjer sig på statsförvaltningens värden och etik. Våra kunder hör nästan uteslutande till statsförvaltningen. Statsförvaltningens värden bygger på värdegrunden i en demokratisk rättsstat.

Våra värden