Siirry sisältöön
Rakennustyömaa.

Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaillemme eli valtionhallinnolle uusia tiloja sekä peruskorjaamme ja uudistamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on tukea ja tehostaa asiakkaan toimintaa, pienentää valtion toimitilakustannuksia ja varmistaa valtion kokonaisedun toteutuminen. Investointejamme ohjaavat valtion toimitilastrategia sekä ympäristönäkökulmat.

Tyhjä

Kiasman peruskorjaushanke

Kiasman peruskorjaus parantaa taiteen esittämisen ja kokemisen puitteita
Nykytaiteen museo Kiasman peruskorjaushankkeessa kunnostetaan rakennuksen vesikatot ja julkisivut sekä tehdään useita pienempiä uudistuksia rakennuksen sisällä. Tavoitteena on parantaa niin taiteen esittämistä kuin sen kokemistakin. Museo on töiden aikana suljettu yleisöltä.

Kiasman peruskorjaus sivulle
Tulli Pasila

Investointien keskeisenä painopisteenä on työympäristön parantaminen ja tilatehokkuuden kehittäminen

Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja -parannuksiin sekä työympäristöjen kehittämiseen, joiden osuus investoinneista on ollut noin 70 %.

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Lisäksi hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja.

Otamme ympäristönäkökulmat huomioon monin keinoin myös suunnittelussa ja rakentamisessa. Painopisteenä ovat erityisesti energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Hiilijalanjäljenlaskenta on vuoden 2020 alusta ollut paikollinen kaikissa uudisrakennushankkeissamme. Rakentamisessa painotetaan myös materiaali- ja hiilitehokkuutta sekä kiertotaloustavoitteita. Suomen hiilineutraalisuustavoitteet ohjaavat myös Senaatin toimintaa.

Yleiset tietomallivaatimukset
Tyhjä

Investointien rahoittaminen

Investoimme vuosittain asiakkaidemme toimitiloihin noin 300 milj. eurolla. Rakennushankkeita on vuosittain käynnissä yli 100.

Senaatin vuosittaisesta investointien enimmäismäärästä päättää eduskunta. Liikelaitoksena Senaatti rahoittaa toimintansa itse eikä saa valtion budjetista rahoitusta. Asiakkaille tehtävät investoinnit rahoitetaan vuokrilla, kiinteistöjen ja palvelujen myynneillä sekä lainarahoituksella.

Valtiolla vuokrat perustuvat omakustannusperiaatteeseen, mikä tarkoittaa, että asiakkaalle tehtävät investoinnit vaikuttavat vuokriin, ja virastolla on oltava tilakustannuksiin riittävät määrärahat ennen investoinnin käynnistämistä.

Tarkempaa tietoa investoinneista löydät yhteiskuntavastuuraportistamme.

Lisätietoja: Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto, p. +358 50 533 7025.

Tyhjä

Rakennuttamisen ohjeet

Yhtenäiset toimintatavat ja -mallit kumppaneidemme kanssa ovat osa laadunhallintaamme. Rakennushankkeissamme noudatettavat keskeiset ohjeistukset löytyvät hankkeiden dokumenttienhallintaympäristöstä (BEM).

Suunnittelun ohjeistoon on koottu Senaatin rakennushankkeiden tietoteknisiä suunnitteluohjeita.
- Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.
- Asiakirjojen luovutusohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperina ja tiedostoina muistitikulla. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta.

Tietomallinnuksen yhteyshenkilömme Senaatissa on tietomalliasiantuntija Juho Malmi, p. +358 40 647 6608.

BEM on Senaatin rakentamistoiminnan sähköinen yhteistyö- ja dokumenttienhallintaympäristö. Palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaiken rakennustoiminnan sähköisen dokumentaation rakennuksittain ja hankkeittain. BEM-ohjeistosta löytyvät myös projektipankkiin liittyvät ohjeet.

BEM:n yhteyshenkilömme Senaatissa on hankintapäällikkö Kari Alatalo, p. +358 40 534 5531.

Materiaalipankista löytyvät lisäksi työturvallisuuteen, korjausraportin laatimiseen ja työmaatauluihin liittyvät ohjeet ja mallit.

Materiaalipankkiin
Tyhjä

Alueelliset BEM/Projektila-yhteyshenkilöt

Etelä-Suomi: kiinteistöassistentti Sanna Ruuskanen, p. +358 40 673 8668
Itä-Suomi: tiedonhallinnan asiantuntija Jari Marttila, p. +358 40 545 9069
Länsi-Suomi: rakennuttajapäällikkö Jouni Viri, p. +358 40 742 6131 ja talotekniikan asiantuntija Marko Koistinen, p. +358 40 828 2469
Pohjois-Suomi: talotekniikan asiantuntija Antti Lähteinen, p. +358 40 701 2362

Anna palautetta