Siirry sisältöön
Rakennustyömaa.

Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaillemme eli valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus.

Selvitämme aina valtion toimitilastrategian mukaisesti perusparannus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä, millaisia mahdollisuuksia on parantaa työympäristöä ja tilatehokkuutta rakennus- ja taloteknisin toimenpitein. Näillä toimenpiteillä pyritään tukemaan asiakkaiden toiminnan tehostamista ja vuokrakulujen pienentämistä sekä valtion kokonaisedun toteutumista.

Kiasman peruskorjaushanke

Kiasman peruskorjaus parantaa taiteen esittämisen ja kokemisen puitteita
Nykytaiteen museo Kiasman peruskorjaushankkeessa kunnostetaan rakennuksen vesikatot ja julkisivut sekä tehdään useita pienempiä uudistuksia rakennuksen sisällä. Tavoitteena on parantaa niin taiteen esittämistä kuin sen kokemistakin. Museo on töiden aikana suljettu yleisöltä.

Kiasman peruskorjaus sivulle
Tulli Pasila

Investointien keskeisenä painopisteenä on työympäristön parantaminen ja tilatehokkuuden kehittäminen

Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Painopisteenä ovat myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Tavoitteena on, että peruskorjaushankkeet toteutetaan energialuokkaan C ja uudisrakennukset matalaenergiarakennuksina. Lisäksi investoinneissa otetaan huomioon materiaali- ja hiilitehokkuus.

Investointien toteuttamisesta päätetään liiketaloudellisin perustein. Edellytämme myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista.

Käytämme investointihankkeissamme yleisiä tietomallivaatimuksia 2012, jotka löydät BuildingSMART Finlandin sivuilta.

Tarkempaa tietoa vuoden investoinneista löydät yhteiskuntavastuuraportistamme.

Lisätietoja: Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto p. +358 50 533 7025.

Yleiset tietomallivaatimukset

Rakennuttamisen ohjeet

Yhtenäiset toimintatavat ja -mallit kumppaneidemme kanssa ovat osa laadunhallintaamme. Rakennushankkeissamme noudatettavat keskeiset ohjeistukset löytyvät hankkeiden dokumenttienhallintaympäristöstä (BEM).

Suunnittelun ohjeistoon on koottu Senaatin rakennushankkeiden tietoteknisiä suunnitteluohjeita.
- Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.
- Asiakirjojen luovutusohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperina ja tiedostoina muistitikulla. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta.

Tietomallinnuksen yhteyshenkilömme Senaatissa on tietomalliasiantuntija Juho Malmi, p. +358 40 647 6608.

BEM on Senaatin rakentamistoiminnan sähköinen yhteistyö- ja dokumenttienhallintaympäristö. Palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaiken rakennustoiminnan sähköisen dokumentaation rakennuksittain ja hankkeittain. BEM-ohjeistosta löytyvät myös projektipankkiin liittyvät ohjeet.

BEM:n yhteyshenkilömme Senaatissa on hankintapäällikkö Kari Alatalo, p. +358 40 534 5531.

Materiaalipankista löytyvät lisäksi työturvallisuuteen, korjausraportin laatimiseen ja työmaatauluihin liittyvät ohjeet ja mallit.

Materiaalipankkiin

Alueelliset BEM/Projektila-yhteyshenkilöt

Etelä-Suomi: kiinteistöassistentti Sanna Ruuskanen, p. +358 40 673 8668
Itä-Suomi: tiedonhallinnan asiantuntija Jari Marttila, p. +358 40 545 9069
Länsi-Suomi: rakennuttajapäällikkö Jouni Viri, p. +358 40 742 6131 ja talotekniikan asiantuntija Marko Koistinen, p. +358 40 828 2469
Pohjois-Suomi: talotekniikan asiantuntija Antti Lähteinen, p. +358 40 701 2362