Siirry sisältöön
Valtioneuvoston kanslia

Yhteiskuntavastuu ohjaa kaikkea mitä teemme

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen. Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat – rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Tutustu uusimpaan yhteiskuntavastuuraporttiimme

Energiansäästöohjelma

Poikkeuksellinen tilanne vaatii toimia. Tavoitteenamme on auttaa Suomea selviämään energiamarkkinoiden haastavasta talvesta ja hillitä rajua energiakustannusten nousua. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet laajan energiansäästöohjelman, jota toteutamme yhdessä asiakkaidemme ja palvelutoimittajiemme kanssa. Haluamme osaltamme varmistaa energian riittävyyden Suomessa.

Tutustu energiansäästöohjelmaamme

Yhteiskuntavastuun visio

Olemme toimialamme yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Vastuullisuus- ja ympäristötyön perustana Senaatilla on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä, joka on laajennettu kattamaan myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Vastuullisuuden painopistealueet

Senaatin vastuullisuuden painopistealueissa otetaan huomioon kattavasti ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö- ja rakennusalalla korostuvat erityisesti ympäristöön liittyvät näkökohdat, joista keskeisimpiä ovat päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tutustu yhteiskuntavastuun painopistealueisiimme
Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuu- ja ympäristönäkökulmat huomioidaan Senaatti-konsernin liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista ja vastuullisuus tulee huomioitua kaikessa toiminnassa. Puolustuskiinteistöjen ympäristöpalvelut -toiminto tarjoaa kattavat ympäristöpalvelut koko konsernille.

Yhteiskuntavastuujohtaja Timo Kanerva

Yhteiskuntavastuuraportointi

Arvoperustamme luo pohjan toiminnallemme ja päätöksenteollemme. Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen: kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat, rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Raportoimme yhteiskuntavastuuasioistamme vuosittain kattavasti verkkojulkaisuissamme.

Yhteiskuntavastuuraportit

Luontoselvitykset

Rakennuksiin liittyy kulttuuriarvojen lisäksi usein myös luontoarvoja. Olemme luoneet 2016 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa toimintamallin luontoselvitysten laatimiseen. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Systemaattinen toimintamalli on ensimmäinen laatuaan kiinteistö- ja rakennustoimialalla.

Tavoittelemme toiminnallamme systemaattisuutta, hyvää ja tasaista laatua sekä helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Hyödynnämme luontoselvityksiä muun muassa kiinteistöjen hoidossa, ylläpidossa, myynneissä ja kehittämisessä.

Tutustu luontoselvityksiimme

Luontoselvitysohje
Anna palautetta