Siirry sisältöön
Valtioneuvoston kanslia

Yhteiskuntavastuu ohjaa kaikkea mitä teemme

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen. Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat – rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Tutustu uusimpaan yhteiskuntavastuuraporttiimme
Tyhjä

Yhteiskuntavastuun visio

Olemme toimialamme yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Vastuullisuus- ja ympäristötyön perustana Senaatilla on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä, joka on laajennettu kattamaan myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Tyhjä

Vastuullisuuden painopistealueet

Senaatin vastuullisuuden painopistealueissa otetaan huomioon kattavasti ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö- ja rakennusalalla korostuvat erityisesti ympäristöön liittyvät näkökohdat, joista keskeisimpiä ovat päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tutustu yhteiskuntavastuun painopistealueisiimme
Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuu- ja ympäristönäkökulmat huomioidaan Senaatti-konsernin liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat yhteiskuntavastuujohtaja ja ympäristöjohtaja, jotka vastaavat työn eri osa-alueiden suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista ja vastuullisuus tulee huomioitua kaikessa toiminnassa.

Puolustuskiinteistöjen ympäristöpalvelut -toiminto tarjoaa kattavat ympäristöpalvelut koko konsernille.

Yhteiskuntavastuujohtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt
Ympäristöjohtaja Timo Kanerva, Puolustuskiinteistöt

Tyhjä

Yhteiskuntavastuuraportointi

Arvoperustamme luo pohjan toiminnallemme ja päätöksenteollemme. Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen: kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat, rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Raportoimme yhteiskuntavastuuasioistamme vuosittain kattavasti verkkojulkaisuissamme.

Yhteiskuntavastuuraportit
Tyhjä

Luontoselvitykset

Rakennuksiin liittyy kulttuuriarvojen lisäksi usein myös luontoarvoja. Olemme luoneet 2016 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa toimintamallin luontoselvitysten laatimiseen. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Systemaattinen toimintamalli on ensimmäinen laatuaan kiinteistö- ja rakennustoimialalla.

Tavoittelemme toiminnallamme systemaattisuutta, hyvää ja tasaista laatua sekä helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Hyödynnämme luontoselvityksiä muun muassa kiinteistöjen hoidossa, ylläpidossa, myynneissä ja kehittämisessä.

Tutustu luontoselvityksiimme

Luontoselvitysohje
Anna palautetta