Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuu ohjaa kaikkea mitä teemme

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen. Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat – rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Tutustu uusimpaan yhteiskuntavastuuraporttiimme

Yhteiskuntavastuun visio

Olemme toimialamme yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Käytössämme on ISO 14001-ympäristöjärjestelmä.

Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuullisuus on kiinteä osa pitkän tähtäimen liiketoimintatapaamme. Yhteiskunnan sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä luonnonympäristön muutoksista aiheutuvien riskien hallinta on edellytys vastuulliselle ja tuottavalle liiketoiminnallemme.

Näemme yhteiskuntavastuun alustana kaikelle toiminnallemme ja osana tuotteitamme ja palveluitamme. Se ei ole staattinen käsite tai tapa toimia, vaan jatkuvasti kehittyvä näkökulma toiminnassamme.

Lisätietoja:
Juha Lemström, operatiivinen johtaja
Operatiivinen yksikkö
Gsm +358 40 550 0847
etunimi.sukunimi@senaatti.fi

Valteri

Yhteiskuntavastuupolitiikka

Yhteiskuntavastuupolitiikastamme ilmenevät ympäristönsuojeluun ja vastuulliseen toimintaamme liittyvät periaatteet. Se käsittää mm. johdon sitoutumisen lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tutustu yhteiskuntavastuupolitiikkaamme

Eettiset periaatteemme

Liikelaitoksena olemme osa valtioyhteisöä ja arvoperustamme nojautuu valtion­hallinnon arvoihin ja etiikkaan. Asiakkaamme kuuluvat lähes yksinomaan valtion­hallintoon. Valtionhallinnon arvot rakentuvat demokraattisen oikeusvaltion arvopohjalle.

Arvoperustamme

Yhteiskuntavastuuraportointi

Arvoperustamme luo pohjan toiminnallemme ja päätöksenteollemme. Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen: kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat, rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Raportoimme yhteiskuntavastuuasioistamme vuosittain kattavasti verkkojulkaisuissamme.

Yhteiskuntavastuuraportit

Luontoselvitykset

Rakennuksiin liittyy kulttuuriarvojen lisäksi usein myös luontoarvoja. Olemme luoneet 2016 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa toimintamallin luontoselvitysten laatimiseen. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Systemaattinen toimintamalli on ensimmäinen laatuaan kiinteistö- ja rakennustoimialalla.

Tavoittelemme toiminnallamme systemaattisuutta, hyvää ja tasaista laatua sekä helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Hyödynnämme luontoselvityksiä muun muassa kiinteistöjen hoidossa, ylläpidossa, myynneissä ja kehittämisessä.

Lue lisää

Luontoselvitysohje