Siirry sisältöön

Vastuullinen työnantaja

Senaatti toimii hyvän ja vastuullisen työnantajan tavoin kaikissa tilanteissa. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja vahva osa senaattilaisten johtamista. Pyrimme tarjoamaan senaattilaisille mielekkään ja oikein mitoitetun työn, joustavat työajat sekä laadukkaan työterveyshuollon ja esimiehen tuen. Olemme savuton työpaikka.

Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä mm. henkilöstötutkimuksella. Esimiesindeksi kertoo esimiestyömme laadusta. Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Panostamme pitkäjänteisesti henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen

Suomen suurimpana ja monipuolisempana toimitilakiinteistöjen omistajana tarjoamme näköalapaikan alan kehitykseen. Kehitämme henkilöstömme osaamista yksilön ja organisaation tavoitteiden ja odotusten mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen perustuu säännöllisin väliajoin tehtävään osaamiskartoitukseen, suoritusarviointiin, kehityskeskusteluihin sekä työtyytyväisyyskartoituksiin ja näiden perusteella tehtäviin kehittämissuunnitelmiin. Tavoitteenamme on jatkuva henkilökohtainen kehittyminen, moniosaaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja muutosvalmiuden edistäminen. Kannustamme myös senaattilaisia verkostoitumaan oman organisaatiomme ulkopuolelle ja tekemään yhteistyötä ammattiverkostojen kanssa.

Innostumme uusista työnteon tavoista

Haluamme edistää ja rohkaista niin senaattilaisia kuin asiakkaitammekin uusien työnteon tapojen pariin. Digitalisaatio, monitilaympäristöt sekä virtuaaliset ja joustavat työtavat ovat vahva osa työn uudistamista. Olemme mukana valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja Valtorin kanssa Työ 2.0 hankkeessa, joka antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen. Järjestämme myös Senaatti-Areenoja, jotka toimivat tulevaisuuden työympäristöjen asiantuntijafoorumeina.

Arvostamme organisaatiossamme avointa tiedonkulkua, ihmisten oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua.

Innostava yrityskulttuuri

Meillä innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu muutosten hyvä ja osallistava toteuttaminen, henkilöstön kuuleminen päätöksenteossa, toimiva johtamiskulttuuri ja esimiestyö sekä valoisaksi koettu yhtiön tulevaisuus, johon senaattilaiset kokevat voivansa vaikuttaa. Matala organisaatiomme mahdollistaa luontevan keskustelun eri ryhmien välillä, tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä kannustamme yksilöitä aktiiviseen kokeilukulttuurin kehittämiseen ja uusien työnteon tapojen ideoimiseen. Nämä kaikki elementit luovat yhdessä innostavan työpaikan ja innostavuus on pohjana edelläkävijyydessä työympäristöratkaisujen, uusien työnteon tapojen ja tietotyön tuottavuuden saralla.

Innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu myös tietoisuus jokaisen oikeuksista ja velvollisuuksista työyhteisössä. Jokaisella on Senaatissa esimerkiksi oikeus tarttua havaitsemiinsa puutteisiin ja epäkohtiin mutta samalla myös velvollisuus nostaa ne esille ja esittää niille parannusehdotuksia. Jokaisella on myös oikeus hyvään esimiehisyyteen mutta samalla velvollisuus edesauttaa laadukkaan johtamistavan kehittymistä. Innostava työyhteisö toimii yhteistyöllä, jossa jokaisen panosta tarvitaan!

Corporate Spirit on myöntänyt Senaatille Suomen innostavimmat työpaikat 2017 ja 2018 -tunnustuksen. Olemme yksi henkilöstötutkimuksessa parhaimpiin tuloksiin yltäneistä suomalaisorganisaatioista.