Siirry sisältöön

Toimialat

Senaatti-kiinteistöillä on kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat keskitetysti asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin liittyvistä asioista, kuten rakennushankkeista, kiinteistöjen hankinnasta, strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöasioista.

Lasse-Koponen-5 Lasse-Koponen-5

Puolustus ja turvallisuus

Asiakkaina ovat puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset. Toimialan asiakaskunnan toiminta on turvallisuuteen erikoistunutta. Tilat ovat käyttäjäsidonnaisia ja erityistarpeisiin suunniteltuja.

Kiinteistökanta on monimuotoista. Siihen kuuluu tavanomaisten toimisto-, varasto-, majoitus- ja koulutustilojen lisäksi huipputeknisiä erikoistiloja sekä merkittävä määrä maanalaisia tiloja.

Toimialan tavoitteena on turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa, asiakkaiden toiminnan muutoksen mahdollistaminen toimitilojen osalta ja palvelun jatkuva parantaminen asiakasyhteistyötä kehittämällä.

Toimialajohtajana toimii Jari Panhelainen, p. +358408495739, etunimi.sukunimi@senaatti.fi.

Toimistot

Asiakaskunnassa on runsaasti valtion eri hallinnonaloja ja virastoja, kuten oikeushallinto, poliisihallinto, verohallinto, aluehallinto, maanmittauslaitos ja muita valtakunnallisia asiakkuuksia sekä keskusvirastoja. Kiinteistökanta on monipuolinen käsittäen toimistotaloja 1800-luvun kiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat yleensä keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Suurin tilojen keskittymä on Helsingissä ja Vantaalla.

Kiinteistöt vaihtelevat yhden tai monen käyttäjän suurista toimitilakokonaisuuksista pienehköihin toimistotalokiinteistöihin ja osakehuoneistoihin. Asiakasvirastoilla on merkittävä määrä toimitiloja vuokralla myös muilta vuokranantajilta suoraan tai Senaatin edelleen vuokraamina.

Toimialajohtajana toimii Riitta Juutilainen, p. +358407682767, etunimi.sukunimi@senaatti.fi.

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Asiakkaina ovat ministeriöt, tutkimuslaitokset ja lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset, kuten Suomen Kansallisooppera ja Suomen Kansallisgalleria. Lisäksi asiakkaina on jonkin verran mm. yksittäisiä erityiskouluja ja sairaaloita.

Suuri osa asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa, suojelluissa rakennuksissa ja tutkimuslaitoksille suunnitelluissa erikoistiloissa, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Toimialajohtajana toimii Tuomas Pusa, p. +358503902143, etunimi.sukunimi@senaatti.fi.