Siirry sisältöön
Rakennustyömaa

Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaillemme eli valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti. Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus.

Selvitämme aina valtion toimitilastrategian mukaisesti perusparannus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä, millaisia mahdollisuuksia on parantaa työympäristöä ja tilatehokkuutta rakennus- ja taloteknisin toimenpitein. Näillä toimenpiteillä pyritään tukemaan asiakkaiden toiminnan tehostamista ja vuokrakulujen pienentämistä sekä valtion kokonaisedun toteutumista.

Tulli Pasila

Investointien keskeisenä painopisteenä on työympäristön parantaminen ja tilatehokkuuden kehittäminen

Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Painopisteenä ovat myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Tavoitteena on, että peruskorjaushankkeet toteutetaan energialuokkaan C ja uudisrakennukset matalaenergiarakennuksina. Lisäksi investoinneissa otetaan huomioon materiaali- ja hiilitehokkuus.

Investointien toteuttamisesta päätetään liiketaloudellisin perustein. Edellytämme myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista.

Käytämme investointihankkeissamme yleisiä tietomallivaatimuksia 2012, jotka löydät BuildingSMART Finlandin sivuilta.

Tarkempaa tietoa vuoden investoinneista löydät yhteiskuntavastuuraportistamme.

Lisätietoja: Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto p. +358 50 533 7025.

Yleiset tietomallivaatimukset

Yhteiskuntavastuuraportti 2018

Rakennuttamisen ohjeet

Yhtenäiset toimintatavat ja -mallit kumppaneidemme kanssa ovat osa laadunhallintaamme. Olemme koonneet materiaalipankkiimme keskeisiä rakennuttamisen ohjeistuksiamme, joita noudatetaan rakennuttamishankkeissamme:

Suunnittelun ohjeistoon on koottu Senaatin rakennushankkeiden tietoteknisiä suunnitteluohjeita.
- Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.
- Asiakirjojen luovutusohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperina ja tiedostoina CD/DVD-levyllä. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta.

Projektila ohjeistosta löytyy Projektilaan liittyvät ohjeet. Projektila on Senaatin rakentamistoiminnan sähköinen yhteistyöympäristö. Palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaiken rakennustoiminnan sähköisen dokumentaation rakennuksittain.

Projektilan yhteyshenkilömme Senaatissa on hankintapäällikkö Kari Alatalo, p. +358 40 534 5531.

Materiaalipankista löytyvät myös korjausraportin laatimiseen sekä työmaatauluihin liittyvät ohjeet ja mallit.

Ohjeistuksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä erityisasiantuntija Jukka Riikoseen, p. +358 40 013 7554.

Materiaalipankkiin

Alueelliset BEM/Projektila-yhteyshenkilöt

Etelä-Suomi: kiinteistöassistentti Sanna Ruuskanen, p. +358 40 673 8668
Itä-Suomi: tiedonhallinnan asiantuntija Jari Marttila, p. +358 40 545 9069
Länsi-Suomi: rakennuttajapäällikkö Jouni Viri, p. +358 40 742 6131 ja talotekniikan asiantuntija Marko Koistinen, p. +358 40 828 2469
Pohjois-Suomi: talotekniikan asiantuntija Antti Lähteinen, p. +358 40 701 2362