Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuupolitiikkamme

Valteri

Yhteiskuntavastuu

Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuullisuuteen. Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Kannamme vastuumme kestävän kehityksen osa-alueista ottamalla päätöksenteossamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat rakennusten kulttuuriarvoja unohtamatta.

Tällä sivulla on kooste yhteiskuntavastuupolitiikastamme. Voit tarvittaessa pyytää yhteiskuntavastuupolitiikkamme viestinnästämme: outi.tarkka@senaatti.fi, p. 040 579 4779.

Tyhjä

Osaava henkilöstö toteuttajana

Pystyäksemme kantamaan vastuumme kehitämme aktiivisesti sekä liiketoimintaamme että henkilöstöämme entistä paremmin ajan haasteita vastaaviksi. Osaava ja asiantunteva, valtioyhteisön arvoihin pohjautuvia, eettisiä periaatteita noudattava
henkilöstö on avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksessa.

Lasse-Koponen-4 Lasse-Koponen-4

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen

Olemme tunnistaneet merkittävimmät vaikutuksemme sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Sitoudumme etsimään ja ottamaan käyttöön parhaita toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Toteutamme säännöllisesti auditointeja, joiden avulla
etsimme kehityskohteita ja tunnistamme uusia kehitysalueita toiminnastamme.

Tyhjä

Vastuu rakennetusta ympäristöstä

Vastuumme ei rajoitu vain nykyhetkeen, vaan otamme toiminnassamme huomioon rakennetun ympäristön koko elinkaaren. Tavoitteenamme on minimoida negatiiviset ympäristövaikutukset rakennusten koko elinkaaren ajan sekä luoda hyvinvointia toimintaympäristöömme innovatiivisin ratkaisuin.

Tyhjä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja. Omalla toiminnallamme pyrimme ohjaamaan myös yhteistyökumppaneitamme sekä asiakkaitamme vastuullisiin ratkaisuihin.

Tyhjä

Avoimuus ja vuorovaikutus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää, ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteiskuntavastuupolitiikkamme on saatavissa kaikista toimipaikoistamme ja kotisivuiltamme.

Anna palautetta