Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuupolitiikkamme

Valteri

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuupolitiikan tavoitteena on edistää Senaatti-konsernin liikelaitosten toiminnan perustumista kaikilta osin yhteiskuntavastuullisuuteen. Senaatti-konsernin liikelaitosten toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä sekä täytetään toimintaan kohdistuvat muut sitovat velvoitteet. Konsernin toiminta tähtää valtion kokonaisedun mukaisiin ratkaisuihin. Senaatti-konserni kantaa vastuunsa kestävän kehityksen osa-alueista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta ottamalla päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Tällä sivulla on kooste yhteiskuntavastuupolitiikastamme.

Osaava henkilöstö toteuttajana

Pystyäksemme kantamaan vastuumme kehitämme aktiivisesti sekä liiketoimintaamme että henkilöstöämme entistä paremmin ajan haasteita vastaaviksi. Osaava ja asiantunteva, valtioyhteisön arvoihin pohjautuvia, eettisiä periaatteita noudattava
henkilöstö on avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksessa.

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen

Olemme tunnistaneet merkittävimmät vaikutuksemme sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Sitoudumme etsimään ja ottamaan käyttöön parhaita toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Toteutamme säännöllisesti auditointeja, joiden avulla
etsimme kehityskohteita ja tunnistamme uusia kehitysalueita toiminnastamme.

Vastuu rakennetusta ympäristöstä

Vastuumme ei rajoitu vain nykyhetkeen, vaan otamme toiminnassamme huomioon rakennetun ympäristön koko elinkaaren. Tavoitteenamme on minimoida negatiiviset ympäristövaikutukset rakennusten koko elinkaaren ajan sekä luoda hyvinvointia toimintaympäristöömme innovatiivisin ratkaisuin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja. Omalla toiminnallamme pyrimme ohjaamaan myös yhteistyökumppaneitamme sekä asiakkaitamme vastuullisiin ratkaisuihin.

Avoimuus ja vuorovaikutus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää, ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteiskuntavastuupolitiikkamme on saatavissa kaikista toimipaikoistamme ja kotisivuiltamme.

Anna palautetta